What = Co?

Blogiem poświęconym wyłącznie praktyki optymalizacji jest: http://praktykaoptymalizacji.blogspot.com/

Zaznaczam, że nie znajdziecie tam zaawansowanej matematyki (prawie nic z matymy tam nie będzie!), czy teorii optymalizacji. Będzie tylko praktyka. I to tylko rzeczy, które można poprawić w swoim codziennym środowisku. W domu... biurze (miejscu pracy), czy firmie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz