RPM67bP

*** KRÓTKI KURS ORGANIZACJI SYSTEMÓW ***

"Każdy element systemu musi być jednoznacznie identyfikowalny"  - "powiedział smok Ruperrt do Szewczyka Dratewki wciągając w nozdrza pokaźną ilość siarki" ;-)

A więc tak:
  • R => Robert
  • P => Paweł
  • M => Młynarczyk
  • 67 => urodzony 1967 r.
  • b => luty, jako miesiąc moich urodzin (a- styczeń, b- luty, c- marzec, itd.; używając liter do zapisu       miesięcy potrzebujemy na to tylko jednego znaku)
  • P => Puszczyków (nazwa miejscowości narodzin)

Jak mi się wydaje, siedem znaków według powyższego klucza powinno dać możliwość identyfikacji danej osoby w systemie (organizacja). Powinno to się udać nawet przy grupie kilku tysiącach osób. Jeśli okazało się to być za mało, proponuje rozszerzyć liczbę znaków do 8, gdzie na końcu występowałaby ostania literka nazwy miejsca urodzenia - w moim przypadku "W", a jeśli i to byłoby niewystarczające, można by kończyć
ulubioną liczbą (rzadko jest ona bowiem większa od 99).

W moim przypadku, moje systemowe "imię" w najbardziej rozbudowanej formie, miałoby postać:
RPM67bPW19


cdn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz